Get Adobe Flash player

Etik Davranış İlkeleri

      BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ ETİK KOMİSYONU

               25.05.2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi gereğince; , Bayburt İl Özel İdaresi Etik Komisyonu Valilik Makamının 21/04/2017 tarih ve E.1177 sayılı Oluru ile oluşturulmuştur.

 

 

Kamu gorevlileri etik davranis ilkeleri yonetmeligi

Etik komisyon gorevleri

Etik ilkeleri

Etik Sozlesmesi