Get Adobe Flash player

Taşeron çalışanlarına ait komisyon duyurusu

              TESPİT KOMİSYONU DUYURUSU

                24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesiyle 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24. madde ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrosuna veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Usul ve Esasların 34. maddesi uyarınca yapılan tespitler sonucu şartları taşıyan (yapılacak uygulamalı sınava hak kazanan) ve taşımayanlar (yapılacak uygulamalı sınava girmeye hak kazanamayan) aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

                İlgililere tebligat yapılmayacak olup, sonuçlara yapılacak itirazların; ilan gününü takip eden 3 gün içerisinde Bayburt Valiliğince oluşturulan itiraz komisyonuna gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak yapılması gerekmektedir.05.03.2018